کتاب ها

کالبدشناسی پایه دامپزشکی

کالبدشناسی پایه دامپزشکی

 

کتاب کالبدشناسی پایه دامپزشکی توسط اینجانب و خانم دکتر زهرا طوطیان تالیف و در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این کتاب در ۹ فصل تنظیم و شامل کلیات، استخوان شناسی، مفصل شناسی، عضله شناسی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه گردش خون، دستگاه ادراری-تناسلی و دستگاه عصبی است.

این کتاب سعی بر آن دارد تا ساختارهای پایه آناتومیکی بدن پستانداران اهلی را بطور دقیق و کاربردی بررسی نماید و تا حد امکان تلاش بر آن بوده است تا دانشجویان پس از مطالعه کتاب حاضر، یک دید مثبت و سازنده نسبت به کلیات آناتومی پستانداران اهلی پیدا کنند. طراحی کتاب به گونه ای است که با متنی روان و آسان، طبقه بندی مطالب صورت گرفته و در کنار آن تصاویر واضح و شفاف نیز تهیه گردید. علاوه بر آن سعی بر آن بوده تا در تهیه کتاب از آخرین و جدیدترین منابع و ویرایش های جدید آن ها که مورد قبول جهانی است، استفاده شود و با انطباق با آخرین انتشارات NAV به روز بودن محتوای کتاب و اسامی آناتومیکی تاکید گردد.

با توجه به کمبود کتاب در زمینه آناتومی پایه دامپزشکی و نبود یک منبع درسی در دسترس طبق سرفصل های آموزشی تعریف شده ما را بر آن داشت تا با تالیف این کتاب، علاوه بر آموزش مفاهیم اساسی آناتومی پایه دامپزشکی، دانشجویان را جهت فراگیری مباحث آناتومی مقایسه ای آماده نموده و کلیه مباحثی که بنحوی در برنامه آموزش آناتومی مفقود مانده است نیز به فراخور لابلای مطالب گنجانده شود.

بر این اساس مطالعه کتاب حاضر را برای کلیه دانشجویان دوره دکترای عمومی دامپزشکی، دانشجویان دوره دکترای تخصصی علوم تشریحی، جراحی و رادیولوژی پیشنهاد کرده و امید داریم با توجه به استفاده از اسامی و اصطلاحات رسمی و مورد قبول جهانی، این کتاب جهت نگارش مقالات پژوهشی و انتشار آن نیز برای همکاران دانشگاهی در تمام رشته های علوم دامپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

 


راهنمای تشریح گوشتخواران

راهنمای تشریح گوشتخواران

کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی توسط اینجانب و خانم دکتر زهرا طوطیان و خانم دکتر نرگس زادسر تالیف و در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این کتاب در ۶ فصل تنظیم و شامل استخوان شناسی، تشریح اندام قدامی، تشریح اندام خلفی، تشریح سینه، تشریح شکم و لگن و تشریح سر و گردن است. این کتاب سعی بر آن دارد تا با رویکردی توپوگرافی آناتومی بدن سگ و گربه را بطور دقیق بررسی کند. طراحی کتاب به گونه ای است که با متنی روان و آسان، طبقه بندی مطالب صورت گرفته و در کنار آن تصاویر واضح و شفاف نیز تهیه گردید. هر فصل شامل لیست واژگان تشریح، خلاصه آناتومی، راهنمای تشریح و تصاویر رنگی مربوطه می باشد.

مطالعه کتاب حاضر را برای کلیه دانشجویان دوره دکترای عمومی دامپزشکی، دانشجویان دوره دکترای تخصصی علوم تشریحی، جراحی و رادیولوژی پیشنهاد کرده و امید داریم مورد استفاده قرار گیرد.