سایت های آناتومی

%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa1

این وب سایت مربوط به استخوان شناسی سگ است و تصاویر رنگی بهمراه توضیحات در قالب چهار منوی اندام سینه ای، اندام لگنی، ستون مهره و جمجمه تنظیم شده است. با کلیک بر روی منوها، دسترسی به زیرمنوهای مختلف امکان پذیر است. با قراردادن موس بر تصاویر، لیبل آن ها ظاهر می شود.

آدرس این وب سایت بصورت زیر است:

http://www.onemedicine.tuskegee.edu/CanineOsteology/Thoracic_limb/ArmHumerus.html

 


 

%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa2

این وب سایت مربوط به مقاطع مختلف بدن سگ می باشد که در قالب آزمون ارائه شده است. از منوی سمت چپ وب سایت می توان ناحیه مورد نظر (سر، حفره سینه ای، حفره شکمی و حفره لگنی) و نیز آزمون را انتخاب کرد. در هر تصویر، ساختار آناتومیکی با شماره های مختلف لیبل شده است که کاربر بایستی از گزینه های موجود در پایین تصویر آن ها را انتخاب کند.

آدرس این وب سایت بصورت زیر است:

http://vanat.cvm.umn.edu/quiz/index.html

 


 

%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa3

این وب سایت مجموعه ای از تصاویر مغز حیوانات مختلف با برش های مختلف را فراهم آورده است. در صفحه اصلی این وب سایت، قسمت های مختلف مغز (شامل تلنسفالون، دیانسفالون، مزنسفالون و …) لیست شده است که با کلیک بر روی آن ها توضیحات مربوطه ظاهر و با کلیلک می توان به تصاویر نیز دست یافت. با کلیک بر روی قسمت LABELS در قسمت پایین هر تصویر، لیبل های تصاویر ظاهر می شود.

آدرس این وب سایت بصورت زیر است:

http://vanat.cvm.umn.edu/grossbrain/index.html