ثبت سفارش

خدمات هیستوتکنیک آزمایشگاه دامپزشکی مرکزی

بخش هیستوتکنیک آزمایشگاه دامپزشکی مرکزی با تهیه و رنگامیزی انواع لام بافتی و لام پاتولوژى با اهداف آموزشی و پژوهشی در حال فعالیت است. خدمات زیر در این بخش قابل ارائه است: -پاساژ و آماده سازی نمونه های بافتی و پاتولوژی -تهیه قالب های پارافینی -برش و تهیه مقاطع -رنگامیزی متدوال بافتی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) -انواع رنگامیزی های اختصاصی نظیر تری کروم ماسون، پریودیک اسید شیف (پاس)، آلسین بلو، ورهوف و ...) -تهیه تصاویر بافتی و پاتولوژی با کیفیت عالی -هیستومورفومتری با استفاده از نرم افزار -آنالیز آماری، تهیه جداول و نمودارهای هیستومورفومتری علاوه برآن این آزمایشگاه برای مشارکت طرح های تحقیقاتی به منظور طراحی تحقیق، نمونه گیری، تهیه لام های بافتی، هیستومورفومتری، آنالیز داده ها و ... نیز امادگی کامل دارد. این آزمایشگاه در تامین مجموعه لام های اموزشی بافتی یا جنینی برای مراکز آموزشی نیز فعالیت دارد.  

ثبت سفارش

اطلاعات تماس با آزمایشگاه و دریافت اطلاعات تکمیلی جهت سفارش بصورت زیر است: آدرس: تهران، مابین خیابان توحید و رودکی شمالی، کوچه نادر، پلاک ۳۲، کدپستی: ۱۴۵۷۸۸۶۱۵۱ تلفن: ۶۶۹۲۶۰۹- ۶۶۹۱۸۷۹۵ فاکس: ۶۶۹۱۸۵۴۶ وب سایت:  www.cvetlab.com