کارگاه آموزشی استریولوژی

سلسله‌کارگاه‌های آموزشی «استرئولوژی» با هدف آشنایی پژوهشگران حوزه‌های متعدد علمی همچون علوم زیستی، پزشکی، دامپزشکی، علوم اعصاب، و علوم شناختی برگزار می‌شوند. این کارگاه‌ها به همت دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران و پژوهشکده‌ی علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شوند. دور‌ه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرکت‌کنندگان پس از گذراندنِ موفقیت‌آمیزِ هر دوره، علاوه بر کسب تواناییِ درک مبانی ریاضیاتی و بیولوژیکیِ مباحث مطرح شده، از مهارت‌های لازم برای  پیاده‌سازیِ تکنیک‌ها بر روی نمونه‌های خود خواهند بود. اگرچه دوره‌ها در سطوح مختلف طراحی شده‌اند، شرکت در کارگاه اول برای درک مفاهیم مطرح شده در کارگاه‌های بعدی توصیه می‌شود. پس از گذراندن آزمون پایان هر دوره، گواهینامه‌ی معتبر از دانشگاه ‌های تهران و شهید بهشتی اعطا می‌شود.

ثبت نام کارگاه اول از سلسله‌کارگاه‌های استرئولوژی آغاز شده است. با تکمیل فرم ثبت‌نام آنلاین واقع در سایت http://sdat.ir/stereology، ثبت نام خود را نهایی کنید.