معرفی من

 

نام و نام خانوادگی: جواد صادقی نژاد

متولد: 1363- قائم شهر

mypho

پیشینه تحصیلی:

1-دکترای عمومی دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- سال 1387

2-دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی)- سال 1391

3-فلوشیپ نوروانترولوژی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه بولونیا ایتالیا- سال 2009 و 2014

4- فلوشیپ استریولوژی- دانشکده پزشکی دانشگاه آرهوس دانمارک- سال 2017

5-فلوشیپ نوروساینس، حافظه و هیپوکامپ- دانشکده پزشکی دانشگاه زوریخ سوئیس- سال 2018

وضعیت شغلی:

دانشیار دانشگاه تهران

فعالیت های آموزشی

1-تدریس کالبدشناسی پایه و مقایسه ای برای دانشجویان دوره دکترای عمومی و کارشناسی دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز- از سال 1388 تا 1391

2-تدریس دروس آناتومی سیستماتیک و توپوگرافیک برای دانشجویان دوره دکترای عمومی دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه بولونیا ایتالیا- سال 2012-2011

3-تدریس دروس کالبدشناسی مقایسه ای برای دانشجویان دوره دکترای عمومی و دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- از سال 1391 تا کنون

فعالیت های پژوهشی

1-مطالعه و بررسی نورون های عصبی روده ای (ENS)                                                 

2-مطالعه و بررسی مورفولوژی دستگاه گوارش

3-مطالعه استریولوژی اندام ها

جوایز و پاداش ها:

1-سخنران مدعو سومین کنگره انجمن آناتومیست های آسیا- کره جنوبی- سال 2009

2-رساله نمونه در مقطع دکتری- جشنواره پژوهش دانشگاه تهران-سال 1392

3-عضو کمیته علمی سومین کنگره استریولوژی آسیا و آفریقا- هندوستان- سال 2018