امکان اجرای طرح های پژوهشی هیستومتری و استریولوژی در آزمایشگاه هیستوتکنیک

اجرای  طرح های پژوهشی در آزمایشگاه هیستوتکنیک

– کلیه خدمات پژوهشی شامل هیستومورفومتری، تهیه تصاویر بافتی و اندازه گیری های بافتی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته بصورت تخصصی توسط اساتید متخصص در این مرکز قابل انجام است.

– در این آزمایشگاه امکان انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی امکان پذیر است. دانشجویان می توانند ضمن آموزش با استفاده از فضا و تجهیزات آزمایشگاهی به انجام تحقیقات بپردازند.

تکنیک استریولوژی که پیشرفته ترین روش هیستومتری و مورفومتری می باشد در این آزمایشگاه قابل انجام است. این تکنیک که ترکیبی از علم ریاضیات و بیولوژی محسوب می شود داده های دقیق و غیرسوگیرانه را در اختیار محققین قرار می گیرد. مهم ترین داده های این تکنیک که در علوم مختلف داروشناسی، سرطان شناسی، تغذیه، علوم اعصاب، شیلات و دامپروری و … کاربرد دارد به شرح زیر است:

– محاسبه حجم (مانند حجم کورتکس و مدولای کلیه، حجم گلومرول، حجم لایه های مغز، حجم عروق خونی، حجم لایه های روده و …)

– محاسبه مساحت سطح (مانند مساحت سطح روده،  آلوئول های ریه، لایه زایگر لوله های سمنی فروس و …)

– محاسبه طول (مانند طول لوله های سمنی فروس، لوله های کلیوی، عروق خونی و …)

آدرس:

تهران- بلوار کشاورز- تقاطع کارگر شمالی- ضلع شمال‌غربی- ساختمان پزشکان هاجر- پلاک ۸۱- طبقه ۵ واحد ۱۵

تلفن: ۶۶۵۶۵۴۶۵

اجرای  طرح های پژوهشی در آزمایشگاه هیستوتکنیک

– کلیه خدمات پژوهشی شامل هیستومورفومتری، تهیه تصاویر بافتی و اندازه گیری های بافتی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته بصورت تخصصی توسط اساتید متخصص در این مرکز قابل انجام است.

– در این آزمایشگاه امکان انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی امکان پذیر است. دانشجویان می توانند ضمن آموزش با استفاده از فضا و تجهیزات آزمایشگاهی به انجام تحقیقات بپردازند.

تکنیک استریولوژی که پیشرفته ترین روش هیستومتری و مورفومتری می باشد در این آزمایشگاه قابل انجام است. این تکنیک که ترکیبی از علم ریاضیات و بیولوژی محسوب می شود داده های دقیق و غیرسوگیرانه را در اختیار محققین قرار می گیرد. مهم ترین داده های این تکنیک که در علوم مختلف داروشناسی، سرطان شناسی، تغذیه، علوم اعصاب، شیلات و دامپروری و … کاربرد دارد به شرح زیر است:

– محاسبه حجم (مانند حجم کورتکس و مدولای کلیه، حجم گلومرول، حجم لایه های مغز، حجم عروق خونی، حجم لایه های روده و …)

– محاسبه مساحت سطح (مانند مساحت سطح روده،  آلوئول های ریه، لایه زایگر لوله های سمنی فروس و …)

– محاسبه طول (مانند طول لوله های سمنی فروس، لوله های کلیوی، عروق خونی و …)

آدرس:

تهران- بلوار کشاورز- تقاطع کارگر شمالی- ضلع شمال‌غربی- ساختمان پزشکان هاجر- پلاک ۸۱- طبقه ۵ واحد ۱۵

تلفن: ۶۶۵۶۵۴۶۵

news