تماس

دکتر جواد صادقی نژاد

آدرس: تهران- خیابان آزادی- نبش خیابان دکتر قریب- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- بخش آناتومی و جنین شناسی

تلفن: ۶۱۱۱۷۱۱۶

ایمیل:sadeghinezhad@ut.ac.ir

فرم تماس با ما

برای ارتباط می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید:

  • 3 + 13 =