تماس

۲ دکتر جواد صادقی نژاد آدرس: تهران- خیابان آزادی- نبش خیابان دکتر قریب- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- بخش آناتومی و جنین شناسی تلفن: ۶۱۱۱۷۱۱۶ ایمیل:sadeghinezhad@ut.ac.ir

فرم تماس با ما

برای ارتباط می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید:

  • 5 + 66 =